Mika Antić

Važno je, možda, i to da znamo: čovek je željan tek ako želi. I ako sebe celog damo, tek tada i možemo biti celi. Saznaćemo tek ako kažemo reži iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo, moći će neko i nas da sretne.

22.02.2010.

Tekstovi pesama

Odluka Govor Pesma za nas dvoje Odlazak